Florentia Rugby U16R vs Firenze Rugby 1931 U16R

vs

Florentia Rugby Cadetta vs Firenze Rugby 1931

vs

Florentia Cadetta Rugby vs Firenze Rugby 1931

vs

R. Florentia U16R vs Firenze Rugby 1931 U16R

vs

R. Florentia U16R vs Firenze Rugby 1931 U16R

vs

Florentia Rugby vs Firenze Rugby 1931 Cadetti 1

vs

Florentia Rugby vs Pesaro Rugby

vs

Florentia Rugby vs Firenze Rugby 1931 Cadetti 1

vs

Florentia Rugby vs Vasari Arezzo

vs

Florentia Rugby vs Livorno Rugby

vs